Racefox

Vår logotyp är den främsta identitetsbäraren för vår organisation. Våra kunder, samarbetspartners och medarbetare möter den på olika sätt i sin vardag; på skyltar, annonser och i många andra sammanhang Logotypen ska förmedla känslor av ett företag med stora ambitioner, visioner och nya arbetssätt. Därför är det viktigt att vi behandlar logotypen med respekt. Vår logotyp ska betraktas som en enhet som aldrig får förvanskas. Den får heller inte användas i löpande text. För att logotypen ska komma till sin rätt och synas ordentligt behövs det luft runt omkring. Det är viktigt att logotypen har en ”frizon”, d.v.s. ett område som ska lämnas fritt från konkurrerande texter eller bildelement. Detta för att inte störa logotypen och dess obs-värde Placera den inte på färger som inte är våra egna.

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
  • Twitter - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle

© 2020 ROBOTDALEN, ALL RIGHTS RESERVED