CRTC - Collaborative Robot Test Center

I filmklippet ovan visas flera exempel på lösningar utförda av CRTC.

Testcenter för kollaborativa robotar

Syftet med testcentret att öka konkurrenskraften i Sverige för tillverkningsindustrin, och med hjälp av kollaborativa robotar ta fram nya applikationer och lösningar. Vi har hittills skapat framgångsrika lösningar till över 20st företag.

Vi erbjuder teknisk rådgivning, simulering, koncept- och prototyputveckling, utbildning samt stöd vid pilotinstallation.

I samband med arbetet med att ta fram de kundspecifika lösningarna, har Robotdalen utvecklat ett antal standardkomponenter/tillbehör för effektiv användning av kollaborativa robotar.

Urval av referensprojekt inom CRTC

I filmklippet ovan visas ett exempel på en lösning som implementerats hos kund. I denna process skruvas en 
hydraulkoppling ihop och kvalitetssäkras av YuMis integrerade visionsystem. Delarna hanteras av 3D-printade komponenter
som tagits fram av CRTC. 

Robotdalen_Ikon_WHITE.png

Kontakta mig så berättar jag mer!

William Palm

Projektledare CRTC

Telefon 073-662 16 79

190605_WilliamPalm_1500px_Kvadrat.jpg