CRTC - Collaborative Robot Test Center

I filmklippet ovan visas flera exempel på förstudier utförda av CRTC.

I filmklippet ovan visas ett exempel på en förstudie som implementerats hos kund. I denna process skruvas en 
hydraulkoppling ihop och kvalitetssäkras av YuMis integrerade visionsystem. Delarna hanteras av 3D-printade komponenter
som tagits fram av CRTC. 

Testcenter för kollaborativa robotar

I våra lokaler på Expectrum i Västerås finns CRTC, Collaborative Robot Test Center. Syftet med testcentret är att hitta nya processer och applikationer med ny teknik inom svensk tillverkningsindustri. Verksamheten delfinansieras av Vinnova och ABB.

Förstudie/Konceptframtagning
Centret erbjuder slutkunder och integratörer förstudier som innebär framtagning av metod, robotprogram, gripfingrar och fixturer för tester av robotapplikationer.

Resultatet av förstudien levereras enligt nedan:

 

  • Konstruktion samt tillverkning av plockverktyg och övriga fixturer

  • Demonstration och genomgång/utbildning av robotapplikationen

  • CAD-underlag samt fysiska prototyper av produktspecifika komponenter

  • Dokumentation i form av film

  • Mjukvara och robotprogram

Urval av referensprojekt inom CRTC

Kontakta mig så berättar jag mer!

William Palm

Projektledare CRTC

Telefon 073-662 16 79

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
  • Twitter - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle

© 2020 ROBOTDALEN, ALL RIGHTS RESERVED