top of page

Robotdalen - ditt företags flexibla FoU-avdelning
 

Varoffer_IMG_2586_2000px.jpg
190522_ROBOTDALEN7339 1.jpg

Forskning och utveckling

Robotdalen har lång erfarenhet av att driva projekt inom etablerade såväl som nya applikationer och branscher. Robotdalen utgår från ditt företags behov och kan hjälpa dig med dina utvecklingsidéer, med fokus på att använda robotteknik på ett nytt och innovativt sätt. Framtagning av applikationerna sker i våra testcenter!

Vårt erbjudande inom forskning och utveckling bygger på vår arbetsprocess som innefattar följande projektsteg:

 

 

Teknisk rådgivning/förstudie
Vi besöker ert företag för att förstå era utmaningar och samla in data. Utifrån detta utför vi sedan en förstudie och teknisk rådgivning inom t.​ex.​ förutsättningar för automatisering, sensorsystem och gripdonsutveckling.
 

Simulering
Utifrån en förstudie kan vi utföra övergripande simuleringar av en projektidé. Dessa simuleringar kan ses som ett bra underlag för att internt hos er kunna förankra ett projekt.
 

Koncept- och prototyputveckling
Robotdalen jobbar tätt ihop med ditt företag för att i korta verifieringssteg ta fram tekniska koncept och prototyper. Dessa koncept kan t.​ex.​ innefattas av layoutförslag, mekanisk konstruktion, mjukvaruutveckling och robotprogrammering.
 

Pilotinstallationer
När rätt förutsättningar finns kan vi också vidareutveckla och ta koncept och prototyper till en pilotinstallation. Vid en pilotinstallation tar vi i regel in en systemintegratör som förädlar konceptet tillsammans med oss.

 

Projektledning
I samband med ovanstående tjänster kan Robotdalen även vara koordinerande projektledare.

 

Vi har erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan näringsliv och akademi. Genom våra testbäddar kan vi överföra och verifiera forskningsresultat i skarpa case och industriella miljöer.

Utan Robotdalens hjälp hade vårt projekt, med fokus på byggautomation med robotar för stora byggnads-konstruktioner, aldrig blivit av. Deras unika kompetens och nätverk tillförde resurser som vi själva saknade inom vår organisation - och med hjälp av detta har nu ett banbrytande koncept utvecklats.

Ulf Håkansson, Forskningschef Skanska

Robotdalen_Ikon_WHITE.png

Kontakta mig så berättar jag mer!

Erik Hellström

Projektledare Industri
Telefon 070-349 14 53

190605_ErikHellström_1500px_Kvadrat.jpg
bottom of page