Unik kompetens inom innovativ
robot-och applikationsutveckling

INDUSTRIROBOTIK
VÄLFÄRDSTEKNIK

Kontakta mig om du har några
funderingar!

Åsa Nordin, VD Robotdalen 
asa.i.nordin@robotdalen.se

Läs gärna vår nyhetsblogg:

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
  • Twitter - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle

© 2020 ROBOTDALEN, ALL RIGHTS RESERVED