top of page

REFERENSPROJEKT
IBA 2009
 

IceBlaster_14011-146.jpg

Isblästring med industrirobot

Roboten IBA 2009 har utvecklats av Robotdalen och företaget IBC Robotics i Eskilstuna, för projektet isblästring med industrirobot - ett koncept där fartygscontainrar rengörs miljövänligt med torr-is. Allt mer gods transporteras världen över i containrar, vilket ökar behovet av rengöring mellan uppdragen, inte minst vad gäller transport av livsmedel. Lösningen med IBA 2009 är både miljövänlig och kostnadseffektiv.

I Robotdalens uppdrag ingick bland annat en simulering av konceptet och under 2011 togs även en fullstor prototyp fram. Den testades och utvärderades på Eskilstuna kombicentral, en terminal där containrar lastas om mellan långtradare och järnvägar. Produkten har sedan utvecklats vidare och även kommersialiserats av IBC Robotics.

Robotdalen_Ikon_WHITE.png

Kontakta mig så berättar jag mer!

Ingemar Reyier

Projektledare Industri
Telefon 070-524 44 03

190605_IngemarReyier_1500px_Kvadrat.jpg
bottom of page