Vi gör Sverige mer effektivt och konkurrenskraftigt
 

Erbjudande - Industrirobotik

Svensk industri är idag utsatt för hård global konkurrens. Automation och robotisering, av hela eller delar av produktionen, kan vara ett sätt att öka ett industriföretags konkurrenskraft.

Robotdalen har stor kunskap och kompetens samt ett brett nätverk av produktutvecklare, forskare, leverantörer och slutkunder, vilket gör att vi kan erbjuda behovsanpassade tjänster. 
Robotdalen tar fram nya lösningar och tydliggör hur en investering i robotautomation kan effektivisera produktionen och därmed stärka konkurrenskraften.

RD_CRTC__DSC0783_1200px.jpg
190522_ROBOTDALEN7170 1.jpg
190522_ROBOTDALEN7500.jpg
190522_ROBOTDALEN7473.jpg