Gray Structure

Övriga referensprojekt

Övriga referensprojekt

Ekobot
Ekobot är en lantbruksrobot som inledningsvis fokuserar på ogräsborttagning, men ska även kunna hantera många olika sysslor på lantbruksgårdar i framtiden. Utvecklad av Robotdalen tillsammans med Ekobot och Unibap.

Följ länken för mer info
Ball & Plate
För att påvisa att eller hur en produkt eller konstruktion fungerar kan vi bygga upp en så kallad democell. Ett bra exempel på detta är Ball & Plate-cellen som Robotdalen utvecklat på uppdrag av ABB.

Följ länken för mer info
Elektriska vägar
2011 var Robotdalen, genom konceptstudier av smarta strömavtagare, delaktiga i en förstudie kallad ”Elektriska vägar”. Projektet handlade om att, på stora vägar, kunna koppla upp tunga fordon mot kontaktledningar så att de kör på elektrisk energi istället för förbränningsmotorer, med minskade koldioxidutsläpp som följd.

Följ länken för mer info
Emitrace
Kamerabaserat förarassistanssystem för tunga industrifordon samt fordons- och objektpositioneringssystem för applikationer med mobila autonoma fordon och robotar.
Fumo
Inspektions- och sökrobot som sänds in vid besvärliga bränder och på så sätt ökar personalens säkerhet och chansen att rädda liv. Utvecklad av AB Realisator Robotics.

Följ länken för mer info
Furhat
En social robot som kan kommunicera med dig och flera andra personer
samtidigt, med både naturlig röst och ansiktsuttryck. Framtida användningsområden kan bland annat vara som guide, på ett museum eller en tågstation, eller som hjälplärare i skolmiljö.
Utvecklad av: Furhat Robotics

Följ länken för mer info
Miniature kingdom
Miniature Kingdom är en modelljärnväg i skala 1:87 under uppbyggnad i Kungsör. Modellen byggs med inspiration från olika delar av Sverige, med landmärken som Åreskutan, Globen och ”Skrapan” i Västerås. Den färdiga anläggningen beräknas bli flera hundra kvadratmeter stor när den är klar.

Följ länken för mer info
Skruvdemo
Demon visar två egenskaper, syn och känsel, som ABB:s kollaborativa robot YuMi har med hjälp av sitt inbyggda visionsystem.

Följ länken för mer info
YourFlow
Mjukvara för värdeflödesanalys för industri. Utvecklad av YourFlow AB.

Följ länken för mer info
Show More
  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
  • Twitter - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle

© 2020 ROBOTDALEN, ALL RIGHTS RESERVED