top of page
Erik_Asa_Jan2018_vinjett_KORR.png

Om oss

Robotdalen har en unik kompetens och gedigen erfarenhet inom robot- och applikationsutveckling.

 
Vi skapar innovativa lösningar inom välfärdsteknologi,
industri, såväl som inom nya användningsområden.


Vår verksamhet bedrivs i våra två testcenter,
Robot Application Center (RAC) i Eskilstuna och
Collaborative Robot Test Center (CRTC) i Västerås.

 

Välkommen till Robotdalen!

Foto Våroffer: Håkan Larsson / Kulturhuset Stadsteatern

Bakgrund

Robotdalen startade sin verksamhet 2003 som en Vinnväxt-vinnare med en vision om att skapa regional tillväxt i Mälardalen och Sverige. Detta mål uppfylldes genom att möjliggöra kommersiell framgång för nya idéer inom industrin respektive hälsa och välfärd samt skapandet av ett starkt och fungerande innovationssystem för nya lösningar inom robotområdet.​

Robotdalen adresserar två stora samhällsutmaningar;

En åldrande befolkning respektive en konkurrenskraftig industri. Robotdalen bidrar till att lösa dessa utmaningar genom att utveckla, kommersialisera och implementera nya produkter och lösningar.

 

Robotdalen inrättades som en centrumbildning vid Mälardalens Högskola (numera Mälardalens Universitet, MDU), och tillhör fortfarande delvis MDU, men har sedan 2019 även en parallell entitet Robotdalen AB, som ägs av Robotdalen Förening vilken består av fyra medlemmar Västerås Stad, Eskilstuna Kommun, Region Västmanland och Region Sörmland.

 

Robotdalen AB skapades som ett resultat av att Vinnväxt-finansieringen fasades ut under 2019, och möjliggjorde att de kommersiella intäkterna kunde hanteras och växlas upp. De båda entiteterna har varsin styrelse, men en gemensam styrelseordförande för att skapa maximal transparens och effektivitet mellan dessa entiteter.

 

Verksamheten kommer även fortsättningsvis att fokusera på två områden; Hälso- och välfärdsteknik samt Industrirobotik. Fokusområdet Industrirobotik kommer vara den mest affärsdrivna verksamheten, medan fokusområdet Hälsa och välfärd står för den ”mjukare” delen av verksamheten och som delvis kommer att vara offentligt finansierad. Målet är att den affärsdrivna verksamheten inom industrirobotik ska skapa ett överskott som ska användas för att återinvesteras och delvis finansiera den mjukare delen inom Hälsa och välfärd.

Samarbetspartners (urval)

Mälardalens Högskola, ABB, MITC, Automation Region, Västerås Science Park, Create, Eskilstuna kommun, Västerås Stad, Region Sörmland, Region Västmanland, VINNOVA, Almi Företagspartner, med flera.

Fredrik_Rydman_performs_with_IRB_6620_ro

Foto Våroffer: Håkan Larsson / Kulturhuset Stadsteatern

Robotdalen styrelse

Eva Lilja, styrelseordförande
Näringslivdirektör, Västerås Stad

 

Susanne Timsjö
Försäljningschef, ABB Robotics

 

Helena Jerregård
Vice rektor, Mälardalens Universitet

 

Johan Lindström
Förvaltningschef vård och omsorg, Eskilstuna Kommun


Jonas Cederberg
Områdeschef Medicinsk diagnostik & teknik, Region Västmanland

Maria Linder

Direktör för regional utveckling, Region Västmanland

bottom of page