top of page

REFERENSPROJEKT
PILAR
 

PILAR_2018-06-19_1000px.jpg

Pilotprojekt Automationsutmaningen i Robotlyftet (PILAR)

Sedan starten 2003 har Robotdalen genomfört runt 300 produktivitetsförbättrande förstudier på små och medelstora företag (SME) inom tillverkningsindustrin. Syftet har varit att undersöka och underlätta företagens möjligheter att investera i automations- och robotlösningar, för att öka tillväxt och konkurrenskraft.

 

Förstudierna, som bland annat utförts under arbetsnamnet Automationsutmaningen, har utmynnat i konkreta förslag kring företagens möjligheter att investera. De genomförda förstudierna har hittills bidragit till investeringar i nya robotlösningar till ett värde av över en kvarts miljard kronor.

Samverkan i pilotprojektet PILAR
Sedan 2018 är vi dessutom delaktiga i projektet PILAR (Pilotprojekt Automationsutmaningen i Robotlyftet) i samverkan med IUC (Industriella Utvecklingscentra), RISE IVF och Automation Region.

 

PILAR stöttas av Tillväxtverket, inom ramen för regeringens automationssatsning Robotlyftet. Projektet ska utforma effektiva insatser för att ge svenska industriföretag kunskap och förmåga att utvecklas inom området automation/robotisering.

 

Robotdalens insatser i projektet består av utbildningar, seminarier samt mentorskap för automationsförstudier, på flera platser runt om i Sverige.

Robotdalen_Ikon_WHITE.png

Kontakta mig så berättar jag mer!

Ingemar Reyier

Projektledare Industri
Telefon 070-524 44 03

190605_IngemarReyier_1500px_Kvadrat.jpg
bottom of page