top of page

REFERENSPROJEKT
POSEIDON
 

Poseidon_02_300_duplexRGB.jpg

Poseidon

Poseidon är världens första hygienrobot, en duschlösning utvecklad av Robotics Care AB med stöd från bland annat Robotdalen.

 

Duschlösningen är ett innovativt, medicintekniskt hjälpmedel som på ett unikt sätt hjälper rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien. Idén bakom Poseidon är att ge rörelsehindrade personer en ny möjlighet att sköta sin personliga hygien under trygga förhållanden. Konceptet riktar sig till användare som har partiell mobilitet på grund av neurologisk skada eller enbart beroende på hög ålder. Primära målgrupper för hygienroboten är kommuner och regioner.

Under 2018 pilotinstallerades Poseidon i fem svenska kommuners verksamhet, på äldreboenden i Karlstad, Uppsala, Eskilstuna, Fagersta och Västerås. Under året fick de olika verksamheterna inkomma med nyttiga synpunkter, tankar och utvärderingar gällande användandet av duschlösningen.

 

Vid utvärderingen användes VTV-metoden, en modell som kan användas vid nyanserade totalbedömningar av välfärdsteknologi med fyra utvärderingsfokus:
 

  • Organisation (personal och ledning)

  • Teknik (funktionalitet och användarvänlighet)

  • Användare

  • Ekonomi

Robotdalen_Ikon_WHITE.png

Kontakta mig så berättar jag mer!

Peter Stany

Innovationsansvarig

Telefon 073-934 93 02

190605_PeterStany_1500px_Kvadrat.jpg
bottom of page