top of page
Sök
  • Josefine Vannfält

Ännu en framgångsrik leverans av labautomation till Karolinska Sjukhuset


Robotdalen har under mars 2021 slutfört den andra leveransen av robotiserad hantering av provrör till Karolinska Sjukhuset. Lösningen har utvecklats i nära samarbete med lab-personal och övriga nyckelpersoner hos kunden Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna.


Leveransen bygger på den tidigare lösning för hantering av provrör som Robotdalen levererade till Karolinska Sjukhuset i Huddinge på uppdrag av ABB under hösten 2019, men nu med ytterligare adderad funktionalitet

– t ex flexibel sortering av provrör med ett förenklat visuellt gränssnitt.


De båda levererade robotstationerna är nu viktiga delar i det dagliga arbetet på Karolinska Sjukhusets laboratorier, och har uppvisat mycket positiva effekter både när det gäller arbetsmiljö och produktivitet.


Bild: Robotstationen på plats i Huddinge! Nedan är ett filmklipp från den tidigare installationen:


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page