top of page
Sök
  • Josefine Vannfält

Digi-Load: Testbädd för automatiserad hängning och nedplockning av gods

Digi-load är en testbädd som fokuserar på att stärka konkurrenskraften inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering. I projektet ska befintliga testmiljöer, fysiska och virtuella, använda befintlig teknik såsom traditionella och kollaborativa robotar i kombination med sensor- och visionsystem för att demonstrera dagens och morgondagens möjligheter inom automation och digitalisering, inom områdena hängning och nedplockning. Momenten kräver stor flexibilitet då ett företag kan ha upp till 2000 olika produkter att hantera. - Digi-load.se

Robotdalens fokus i testbädden är att kombinera traditionell robotik med vision- och sensorteknik, mer specifikt:

• Objekt i rymden

• Pendlande objekt

• Hängning på conveyor

• Binpicking

• Sensorer

• Conveyorlösningar  (Hjort Conveyor)
Robotdalens uppdrag är att verifiera robotbaserade koncept för hängning på målerifixturer, där minimering av anpassningar behöver göras på målerilinan för automatisering. Detta görs t.ex genom att hänga objekt direkt på conveyor eller förhänga på fixtur. Några utmaningar är 3D sensorers precision och beräkningshastigheter, samt robotens förmåga att anpassa sina rörelser till fritt hängande och pendlande fixturer. Läs mer om de andra tre testmiljöerna här: Digi-load.se

Bilderna är tagna i Robotdalens applikationscenter för traditionella industrirobotar. Applikationscentret ligger i MITCs lokaler i Eskilstuna. På nedersta bilden ser ni Ingemar Reyier, utvecklingsingenjör på Robotdalen, tillsammans med ABBs Industrirobotar IRB4400 och IRB4600.


 

Temadag: Automation för ytbehandlare den 16 september! För mer information och anmälan: Här Anmälan senast 14 september!

Har du funderat kring dessa eller liknande frågeställningar och är intresserad av att få mer kunskap om automation, digitalisering kopplat till ytbehandlingsprocesser? I så fall är du varmt välkommen att delta på en inspirationsdag om digitalisering och ytbehandling


Dagen tar avstamp i forskningsprojektet Digi-Load där ytbehandlande företag tillsammans med forskningsutförare arbetar med olika aspekter kring automatisering av hängning och nedplock i samband med ytbehandling. Förutom resultat från projektet innehåller dagen också presentationer på temat automation och ytbehandling ur ett bredare perspektiv samt en workshop-del med möjlighet till diskussion mellan deltagarna i lite mindre grupper.

Dagen kommer att genomföras digitalt och vara kostnadsfri! www.Digi-Load.se


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page