top of page
Sök
  • Josefine Vannfält

EKOBOT - framtidens ogräsrensning!EKOBOT utvecklar intelligenta lösningar för precisionsjordbruk utifrån artificiell intelligens (AI) och autonoma mobila robotplattformar!

Ekobot håller till på en ekogård utanför Sala, där de har en rad testbäddar i form av lökodlingar! Målet är att robotisera så mycket som möjligt inom jordbruk. Det är speciellt intressant på Ekogårdar där de inte används någon typ av besprutning. Det är därav mycket manuellt arbete idag.

Bondens traktor klarar av att hacka ogräset mellan lökraderna, men den kommer inte åt i raderna, där skär istället ekobot bort ogräset med hjälp av ett knivverktyg! Albin Barklund, utvecklingsingenjör/hårvara, framför EKOBOT med en joystick som styr roboten!

Robotdalen har stöttat EKOBOT i produktutveckling och tester genom att finanisera förstudie för visionsystemet, testat systemet med vår Summit-plattform(en mindre robotplattform) samt bidragit med senior kompetens när det gäller utveckling av vektyg och plattform.


Såhär beskriver företaget själva sin produkt:

"Bolagets produkt, den autonoma roboten EKOBOT, gör odlingen effektiv helt utan eller med minimal användning av herbicider/ogräsmedel. Med en exceptionell visionsteknik och artificiell intelligens (AI) identifierar EKOBOT ogräs och skär av den oönskade växten i marknivå,, vilket minskar risken för nya rotskott samtidigt som grödan inte behöver konkurrera med ogräs om näring, vatten och ljus. Den automatiserade proceduren är mycket effektiv och upprepas kontinuerligt."

Roboten ni ser på bilderna är en prototyp, nästa säsong siktar teamet på att ha skarpa pilotinstallationer och därefter bli kommersiella!

"Driften bygger på batteriteknik, men EKOBOT kan anpassas till slutkundens behov. Det kan exempelvis bli aktuellt med solceller för laddningsstationer, bränsleceller, el genererad av solcellsgenererad vätgaslager och så vidare. Konceptet är skalbart och systemet kan anpassas efter behov till olika stora arealer exempelvis genom att hantera flera rader av grödor samtidigt. Eftersom EKOBOT dessutom utnyttjar befintlig areal mycket effektivt, med en mindre hjulbredd än konkurrenters lösningar, blir det mindre spillytor och en större andel av markytan kan utnyttjas för odling." - Ekobot.se0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page