top of page
Sök
  • Josefine Vannfält

Ekobot har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Det är en väldigt rolig nyhet att Ekobot har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market. Robotdalen har stöttat företaget i produktutveckling och tester genom att finanisera förstudie för visionsystemet, testat systemet med vår Summit-plattform(en mindre robotplattform) samt bidragit med senior kompetens när det gäller utveckling av vektyg och plattform. Ekobot utvecklar intelligenta lösningar för precisionsjordbruk utifrån artificiell intelligens (AI) och autonoma mobila robotplattformar!

"Nasdaq Stockholm AB har den 11 mars 2021 godkänt Ekobot AB:s (publ) ("Ekobot" eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är den 15 mars 2021. Ekobots aktie kommer att handlas under kortnamnet "EKOBOT" med ISIN-kod SE0015346812. Teckningsoptionen av serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet "EKOBOT TO1" med ISIN-kod SE0015557277. Bolagets aktieägare och optionsinnehavare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen." - EkobotMed anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Ekobot tagit fram en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Ekobots hemsida https://www.ekobot.se.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page