top of page
Sök
  • Klas Larsson

Engelsk studie: många fördelar med robotiserade husdjur på äldreboende

Forskare på University of Exeter har nyligen publicerat en studie som visar att robotiserade husdjur kan vara användbara och till glädje för äldre personer som bor på äldreboende/vårdhem och ge mycket av det nöje och lugnande inverkan som levande djur gör. De ökar även den sociala aktiviteten hos de äldre. I studien användes bland annat den robotiserade terapikatten JustoCat, en innovation som stöttas av Robotdalen.


Den robotiserade terapikatten JustoCat användes i studien av University of Exeter.

I en serie med nitton olika studier använde forskare på det engelska universitetet University of Exeter JustoCat och fyra andra robotiserade husdjur, till exempel sälen Paro och hunden Aibo. Robotdjuren, som är utvecklade för att bland annat ha en lugnande inverkan på personer med demens, fick användas av 900 personer (vilket inkluderade boende, personal och anhöriga) på äldreboenden.


I några av studierna studerade forskarna hur de boende interagerade med robotdjuren. I andra studier mättes robotdjurens inverkan på den sociala interaktionen med andra personer på boendet, och om de kunde minska ensamhet och rastlöshet.


”Det är inte alltid möjligt att ha levande katter och hundar på ett äldreboende eller vårdhem, så robotdjur kan vara ett bra alternativ”, säger Dr. Noreen Orr, medförfattare av studien. ”Naturligtvis ska inte robotdjur vara en ersättare för mänsklig interaktion, men vår forskning visar att det finns många fördelar med användandet av dem”.


Forskarna fann bland annat att robotdjuren hade en lugnande inverkan och minskade oro och rastlöshet hos de som använde dem. De visade sig också vara bra stimuli för konversation mellan de boende samt öka samspelet med personal och besökare.


Resultaten i rapporten är publicerade på Journal of Older People Nursing

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page