Sök

Framgångsrik demo av drönare för skogsbruk!
Den 1 december genomförde Nordluft Automation en demonstration av sina egenutvecklade drönare för skogsbruk. Demon utfördes i samarbete med Askprogrammet. Representanter från bland annat Skogsstyrelsen, Sveaskog, Energiforsk och branschen, liksom Robotdalen, deltog under dagen.

Nordlufts system består av Nordkopter-drönaren och ett avancerat styrsystem, som möjliggör att en svärm av drönare på ett effektivt sätt kan precisionssprida granuler av aska eller gödsel över ett relativt stort skogsområde. Varje drönare har en payload på 30 kg.Demon genomfördes prickfritt och visar på konceptets stora potential. Robotdalen har samarbetat med Nordluft Automation AB sedan starten 2017, och har bidragit med kompetens avseende utveckling av spridningssystemet och automatiserad påfyllning av drönarna, samt med frågor rörande kommersialisering av verksamheten.


Här är en film som visar den framgångsrika demon:
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla