top of page
Sök
  • Josefine Vannfält

MIDWEST - Automation i rätt riktning för fordons-och tillverkningsindustrin

I November 2020 beviljades projektet ”Mekaniserad efterbehandling av svetsade strukturer för

fordons- och transportapplikationer” (MIDWEST) av VINNOVA Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Projektet som koordineras av Swerim ska utveckla och implementera viktiga mekaniseringslösningar för efterbehandlingsmetoder av svetsar.

Robotdalens roll i projektet är att bygga upp robotcellen för applikationen i vårt testcenter i Eskilstuna, vi ska även utveckla robotprogram och hårdvara för testningen. Vissa delar kommer utföras tillsammans med Winteria, bla en lösning där roboten ska scanna en svetsfog. Målet är att ta fram en metod där vi automatiskt scannar svetsfogen, genererar robotbanor och utför den mekaniserade efterbehandlingen av fogen.


Hos fogningsgruppen på Swerim ser man stor potential med det nya samarbetet med Robotdalen, då digitalisering och adaptiva svetsprocesser är ett segment av fogningsforskning som är av ökad vikt hos den svenska fordons- och tillverkningsindustrin.

”Jag tror att samarbetet mellan Robotdalen och Swerim ligger helt rätt i tiden, om svensk fordons- och tillverkningsindustri ska vara konkurrenskraftig så måste vi arbeta med smarta och adaptiva verktyg. Vilket i allra högsta grad innefattar de robotar som vi använder vid svetsning.”

- Rickard Aldén, Swerim

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page