top of page
Sök
  • Josefine Vannfält

Trend & framtidsspaning inom robotik

Vår automations- och robotikexpert Erik Hellström gör en trend- och framtidsspaning inom robotik!

De senaste åren har vi översköljts av begrepp som t.ex. digitalisering och industri 4.0 men det har varit, och är fortfarande svårt att konkretisera dessa till vad de faktiskt innebär.

Jag kommer i den här artikeln ge några exempel på trender inom robotiken, som vi på Robotdalen anser vara möjliggörande teknologier inom ovanstående begrepp. /Erik HKollaborativ robotik

Tills för några år sedan var det otänkbart att låta människor och robotar jobba sida vid sida. Robotar och maskiner behövde vara instängda innanför säkerhetsstaket – som både upptog stora ytor men också gjorde det svårt att visuellt överblicka sin produktion. Förändringar i maskindirektivet, mer avancerade säkerhetssystem och nya typer av robotar har nu gjort att detta är möjligt. Idag har vi ersatt staketen med laser och radarscanners som adaptivt ställer om sig beroende på var robot och människa befinner sig. Och vi har robotar som är designade för att vara säkra (”inherently safe design”) och som inte kräver något yttre skydd.


Exempel på detta har utvecklats på Robotdalens testcenter för kollaborativa robotar (CRTC) där vi i ett 20-tal förstudier visat hur ABBs tvåarmade kollaborativa robot, YuMi, kan användas i nya tillämpningar. Robotdalen var också ansvariga för all programmering och teknik runt uppsättningen av Fredrik ”Benke” Rydmans version av Våroffer på Stockholms Stadsteater där en stor industrirobot med 150Kg lyftkapacitet, under 40 minuter, både lyfter och dansar tätt ihop med Benke – och detta sker på ett säkert och övervakat sätt.


Foto 1 - ©Håkan Larsson (https://www.kulturhusetstadsteatern.se/Press/Pressmeddelanden/Varoffer--ett-mote-mellan-Stravinskij-och-streetdance-manniska-och-robot/Pressbilder/ )


Digital Tvilling

Vi jobbar i stort sett uteslutande med digitala tvillingar i våra projekt på Robotdalen. Vi använder ABBs simuleringsmjukvara Robotstudio för att i ett tidigt skede testa olika konceptlösningar innan vi går in i en fas av fysiska test med riktiga robotar. Parallellt med att förändringar sker i den fysiska prototypen, uppdaterar vi vår digitala modell i Robotstudio. Det ger oss en möjligheten att testa nya

program och angreppssätt innan vi kör skarpt i våra prototyper.


I senare versioner av simuleringsmjukvaran finns det också stöd för att simulera fysik vilket ger ytterligare en dimension till en simulering. Vi kan då på ett enkelt sätt tilldela objekt fysikaliska egenskaper och på ett mer realistiskt sätt se hur objekten kommer bete sig i den verkliga världen. T.ex. hur ett objekt glider längs ett lutande plan eller hur en hängande detalj i en pulverlackeringsline pendlar.


Användarvänlighet och förenklad programmering

Stort fokus läggs nu av robottillverkarna på att reducera den upplevda komplexiteten och göra det enklare för en operatör att hantera och programmera en industrirobot. Nya och moderna användargränssnitt och nya sätt att instruera robotar att utföra en uppgift blir vanligare. Exempel på detta är t.ex. Lead-Through där man istället för att flytta roboten med en joystick, låter roboten vara medgörlig och flyttbar med handkraft och därmed kan positionera den till ett lämpligt läge för hand, för att sedan spara den aktuella positionen.


Virtual Reality har också gett oss nya möjligheter att programmera roboten. Under framtagandet av Benke Rydmans Våroffer utvecklade vi en tilläggsmjukvara för ABBs Robotstudio som med hjälp av den inbyggda VR-motorn möjliggjorde för Benke att dansa med roboten i en virtuell miljö samtidigt som vi i realtid spelade in robotens rörelser. Dessa rörelser kunde sedan direkt överföras till den fysiska roboten för tester.


Avancerade sensorsystem och AI

Vi ser mer noggranna och snabbare sensorer både inom t.ex. 2D och 3D-kameror men också inom lasersensorer för positionering, kvalitetsavsyning och kontrollmätning av detaljer. Detta i kombination med att kunna spara all information från sensorsystemen och låta AI-algoritmer göra analyser på data både i realtid men även i efterhand, kan ge ett enormt lyft för en robottillämpning. Författare: Erik Hellström, automations- och robotikexpert Robotdalen

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page