top of page

Produktivitetsförbättring 
genom ökad robotanvändning

190522_ROBOTDALEN7170 1.jpg
190522_ROBOTDALEN7380 1.jpg
Digiload_IMG_20181114_104512234.jpg
190522_ROBOTDALEN7206 1.jpg

Produktivitetsförbättring

Robotdalen erbjuder företag att genomföra produktivitetsförbättringar inom flertalet branscher.
Vi undersöker och underlättar företagens möjligheter att investera i automations- och robotlösningar, för att öka tillväxt och konkurrenskraft. 
Framtagning av applikationerna sker i våra testcenter!
 
Vårt upplägg anpassas efter kundens behov men följande brukar ingå:


Förutsättningsstudier
Undersöker förutsättning för automation
• Företagsbesök
• En grov nulägesanalys


Automationsförstudier
• Nulägesanalys
• Kort flödesanalys
• Lämpligt produktionsavsnitt att automatisera
• Lösningsförslag
• Payoff kalkyl
• Presentation hos företag


Simulering
Framtagande av lösningsförslag sker i Robotstudio:
• Grov analys av cykeltid
• Cellens geometriska plats
• In och ut leveranser till cellen
• Komponenter i automationscellen
• Grund för offertförfrågan och intern insäljning


Stöd i upphandlings- och implementeringsprocessen
• Kravanalys på automationscell
• Workshops och kravinsamling hos företaget inför offertförfrågan.
• Konstruktion för delar av automationscell
• En digital kopia i RobotStudio
• Utbildning
• Robotik/automation
• Beställarkompetens
• CE märkning

Automationskompassen

Robotdalen har en process, Automationskompassen,
för att hjälpa små och medelstora företag genom automationsresan, där finansiering kan fås genom Tillväxtverkets program Robotlyftet. Stöd för att söka detta kan du läsa mer om
Tillväxtverkets webbplats.

Robotdalen_Ikon_WHITE.png

Kontakta mig så berättar jag mer!

Ingemar Reyier

Projektledare Industri
Telefon 070-524 44 03

190605_IngemarReyier_1500px_Kvadrat.jpg
bottom of page