Produktivitetsförbättring 
genom ökad robotanvändning

Produktivitetsförbättring

Robotdalen erbjuder företag att genomföra produktivitetsförbättringar inom flertalet branscher.
Vi undersöker och underlättar företagens möjligheter att investera i automations- och robotlösningar, för att öka tillväxt och konkurrenskraft.

 

Robotdalen har en färdig process, Automationskompassen,
för att hjälpa små och medelstora företag genom automationsresan, där finansiering kan fås genom Tillväxtverkets program Robotlyftet. Stöd för att söka detta kan du läsa mer om
Tillväxtverkets webbplats.
 
Vår process är dynamisk, där innehållet varierar med avseende på resultat från föregående steg i processen. Kontakta oss för mer information.


Förutsättningsstudier
Undersöker förutsättning för automation
• Företagsbesök
• En grov nulägesanalys


Automationsförstudier
• Nulägesanalys
• Kort flödesanalys
• Lämpligt produktionsavsnitt att automatisera
• Lösningsförslag
• Payoff kalkyl
• Presentation hos företag


Simulering
Framtagande av lösningsförslag sker i Robotstudio:
• Grov analys av cykeltid
• Cellens geometriska plats
• In och ut leveranser till cellen
• Komponenter i automationscellen
• Grund för offertförfrågan och intern insäljning


Stöd i upphandlings- och implementeringsprocessen
• Kravanalys på automationscell
• Workshops och kravinsamling hos företaget inför offertförfrågan.
• Konstruktion för delar av automationscell
• En digital kopia i RobotStudio
• Utbildning
• Robotik/automation
• Beställarkompetens
• CE märkning

Kontakta mig så berättar jag mer!

Ingemar Reyier

Projektledare Industri
Telefon 070-524 44 03

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
  • Twitter - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle

© 2020 ROBOTDALEN, ALL RIGHTS RESERVED