Rådgivning

Rådgivning
Rätt teknik för en lyckad implementering

Rådgivning
Rätt teknik för en lyckad implementering

Behöver din ledningsgrupp hjälp i att navigera i de komplexa tekniska frågeställningarna och planeringen inför implementering av tekniska innovationer? Robotdalen hjälper din ledningsgrupp att hitta rätt teknik som löser era behov på bästa sätt och hjälper er med de steg som behöver tas för en lyckad implementering.

Kunskap i alla led i vårdorganisationen

Ny, smart teknik för självständigt liv och effektivare vård är en förutsättning för att vår välfärd ska fungera även i framtiden. Men för att tekniken ska göra nytta och samtidigt minska vårdens kostnader, krävs omfattande förändringar i hur vi utför själva vården inom våra svenska kommuner, landsting och regioner.

 

Vårdorganisationen måste i samtliga led ha kunskap om teknikens fördelar för att tester och utvärderingar skall resultera i verkliga implementeringar. Vi hjälper dem som dagligen väljer vilka tekniker som skall användas, att förstå fördelarna med tekniken och samtidigt förse dem med relevanta argument inför diskussioner med brukare och deras anhöriga.

Insikt och inspiration om teknikens möjligheter

Vill du och din organisation uppdatera er i teknikens möjligheter i vård och omsorg? Hur långt har mänskligheten kommit i utvecklingen av robotar och artificiell intelligens? Behöver vi oroa oss för att robotarna tar över? Men framför allt, hur kan den senaste teknikutvecklingen påverka vårt samhälle och hjälpa oss med de utmaningar vi står inför?


Boka en föreläsning som garanterat kommer att ge inspiration och insikt i teknikens möjligheter.

Kontakta mig så berättar jag mer!

Adam Hagman

Affärsutvecklare

Telefon 070-305 54 41

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
  • Twitter - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle

© 2020 ROBOTDALEN, ALL RIGHTS RESERVED