Utbildning

Utbildning
Kunskap i alla led i vårdorganisationen

Ny, smart teknik för självständigt liv och effektivare vård är en förutsättning för att vår välfärd ska fungera även i framtiden. Men för att tekniken ska göra nytta och samtidigt minska vårdens kostnader, krävs omfattande förändringar i hur vi utför själva vården inom våra svenska kommuner, landsting och regioner.

 

Vårdorganisationen måste i samtliga led ha kunskap om teknikens fördelar för att tester och utvärderingar skall resultera i verkliga implementeringar. Vi hjälper dem som dagligen väljer vilka tekniker som skall användas, att förstå fördelarna med tekniken och samtidigt förse dem med relevanta argument inför diskussioner med brukare och deras anhöriga.

Kontakta mig så berättar jag mer!

Adam Hagman

Affärsutvecklare

Telefon 070-305 54 41

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
  • Twitter - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle

© 2020 ROBOTDALEN, ALL RIGHTS RESERVED