Vi gör Sveriges vård och omsorg mer effektiv och framtidssäker

Erbjudande - Välfärdsteknik

Vi är alla medvetna om att vi står inför en enorm utmaning med fler andel äldre i samhället och de flesta är överens om att modern teknik kan hjälpa våra äldre och funktionsbegränsade att leva ett mer självständigt och värdigt liv, men också att hjälpa kommunerna och regionerna att leverera högkvalitativ vård och omvårdnad trots allt större brist på personal. 

Robotdalen har i 15 år arbetat med utveckling och införande av teknik för vård och omsorg och har därför utarbetat tjänster som underlättar effektivt införandet av teknik i vårt samhälle.

För organisationer som vill testa och utvärdera

16280732-nurse-holding-hand-of-senior-ma
StrokeRehab_85A5866_A4.jpg

För organisationer som är redo att implementera

Safebase_under_säng.jpg
Poseidon_02_300_duplexRGB.jpg
4295240-man-using-a-tablet.jpg

För dig med en idé

Bio_Carbon_Kopp.jpg