top of page

REFERENSPROJEKT
Xylem
 

capture 4.JPG

Förstudie gällande
1) Montage av låsring och låsringsskruv tätning
2) Nedpackning av monterad tätning i förpackningskartong. 

 

Förstudien omfattade inte lösningar för växling mellan (1) och (2). Förstudien begränsades till montage och nedpackning av storlek 20 mm tätning.

Del (1) av förstudien omfattade installation av låsringen i tätningen samt ändring av låsskruven. Tätningen plockades från ett plastblister och lämnades in en fixtur, där montage av låsring och låsskruv skedde. När montaget var klart flyttades tätningen tillbaka till blistret.

Del (2) av förstudien omfattade inlindning av monterad tätning i cellplast och nedpackning i kartong tillsammans med ett instruktionshäfte. Förstudien omfattade inte lösningar till matning av cellplast, instruktionshäfte eller kartong, utan dessa plockades från bestämda positioner. 

Robotdalen_Ikon_WHITE.png

Kontakta mig så berättar jag mer!

William Palm

Projektledare CRTC

Telefon 073-662 16 79

Wille.jpg
bottom of page